1. Algemeen

Deze Privacyverklaring van Instituut Ann is bedoeld om u op een eenvoudige en heldere manier uit te leggen welke persoonsgegevens we van u verwerken en voor welke doeleinden. Bij het gebruik van uw persoonsgegevens houden wij rekening met de rechten die u hebt volgens de wet.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen gegevens die u ons zelf meedeelt. Ook de gegevens die we vanu ontvangen wanneeru inschrijft op een promotie, wedstrijd of enquête zijn gegevens die u ons zelf bezorgt.

We verzamelen ondermeer de volgende persoonsgegevens:

Identificatiegegevens: zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, emailadres, telefoonnummer;

Gevoelige persoonsgegevens: waar mogelijk, proberen wij steeds rekening te houden met mogelijke allergiën. Hierdoor beschikken wij over gegevens die iets vertellen over uw gezondheid. Wij vragen steeds uw uitdrukkelijke toestemming voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens. Bovendien kan u uw toestemming te allen tijde intrekken (zie verder)

3. Waarvoor en op welke basis verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Aanbieden van de diensten
De gegevens die we u vragen bij het aanmaken van uw klantenaccount, hebben we nodig om onze diensten te kunnen aanbieden.

Versturen van communicatie
Uw gegevens zijn onder andere ook nodig om nieuwsbrieven te sturen en/of om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en eventuele promoties of voordelen. Daarnaast worden de gegevens tevens gebruikt voor het vastleggen van uw reservaties alsook voor eventuele herinneringen.

4. Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

Alle medewerkers van Instituut Ann hebben toegang tot uw gegevens.

Daarnaast maken wij soms gebruik van andere dienstverleners. Die dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens mee die nodig zijn voor een specifieke opdracht. Zo maken wij ondermeer gebruik van Resengo (www.resengo.com) voor het beheer van onze reserveringsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële doeleinden

5. Waar bewaren we uw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden in België bewaard.

Sommige dienstverleners gebruiken jouw gegevens ook buiten Europa. In elk van deze gevallen worden jouw persoonsgegevens veilig verwerkt, in overeenstemming met de wetgeving en de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

6. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard tot 5 jaar na het laatste consult. U heeft steeds het recht uw gegevens sneller te laten verwijderen (zie verder).

7. Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

Alle medewerkers van Instituut Ann zijn verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Daarnaast bewaren wij jouw persoonsgegevens op goed beveiligde en gecontroleerde computers. Ondanks al onze inspanningen op dit vlak, kunnen wij de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens echter nooit volledig garanderen.

8. Wat zijn uw rechten?

U kan vragen om de persoonsgegevens die we van u bijhouden in te zien. U kan onjuiste persoonsgegevens laten verbeteren en gegevens die u niet langer relevant zijn ook laten verwijderen.

U kan vragen uw gegevens niet te gebruiken voor direct marketing.

U kan ons vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken of om bezwaar te maken tegen een gebruik van uw persoonsgegevens.

U kan uw gegevens laten doorsturen naar een andere partij. Voor zover technische mogelijk, zullen wij uw persoonsgegevens overdragen.

U kan uw toestemming tot verwerking intrekken. Dit latste doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor de intrekking.

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht, kan u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

+ 32 (0)2 274 48 00

Contact(at)apd-gba.be

9. Hoe kan je ons contacteren?

Hebt u klachten rond de behandeling van uw persoonsgegevens? Of heeft u bijkomende vragen?

Contacteer ons:

Instituut Ann
Drapstraat 111/2
9810 Nazareth
Tel 09 330 73 22
GSM 0477 40 37 57

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op **/**/2018.